REGULAMENT CONCURS

Vertical Step Maraton este o competitie privata ce se adreseaza preponderent seniorilor si care se desfasoara dupa un regulament propriu, stabilit de catre organizatori si facut public pe site-ul evenimentului. Acceptăm participarea juniorilor cu varsta minima de 12, cu scopul de a acumula experiență.

CATEGORII

La categoria OPEN poate participa oricine doreste si considera ca are nivelul adecvat pentru aceasta categorie. Minorii peste 12 ani pot participa la această categorie în baza depunerii fișei de securitate și a adeverinței pentru minori și se vor circumscrie regulilor acestei categorii. În finala categoriei OPEN pot accede doar concurenții care au 16 ani împliniți.
Categoria JUNIORI va avea un clasament propriu doar în cazul în care vor fi minim 10 juniori per categorie – fete/băieți. În baza acestui clasament se oferă doar diplome. Juniorii nu intră în clasamentele realizate pentru categoria rookie. De asemenea ei nu pot participa la două categorii – juniori și open.

Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragrafele anterioare.


SERII

Participantii de la fiecare categorie vor fi impartiti in 3 serii. Categoriile Open Fete si Open Baieti vor evolua impreuna in cadrul seriilor aferente, la fel si categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti.

PROBE de CONCURS

Pentru fiecare categorie in parte, proba de bouldering si cea de escalada se vor desfasura in zile diferite, iar participantii vor fi impartiti in doua serii. Pentru OPEN proba de boulder se va desfasura in ziua 1 si proba de escalada in ziua 2, iar pentru ROOKIE proba de boulder se va desfasura in ziua 2 si proba de escalada in ziua 1.

FINALELE

Se organizează doar pentru categoriile OPEN și ROOKIE, atât pentru fete cât și pentru băieți. În FINALELE de la OPEN pot intra doar concurenții care au 16 ani împliniți. Pentru categoria JUNIORI nu se organizează FINALE (chiar dacă vor fi suficienți participanți pentru a alcătui un clasament) și nici nu pot accede în finalele de la ROOKIE.

În FINALE pot accede doar sportivii care participă la ambele probe.

 

EVIDENTA TRASEELOR REALIZATE

Fiecare participant va primi un cartonas cu traseele aferente categoriei din care face parte, atat la boulder cat si la escalada. Cartonasele vor avea culori diferite pentru fiecare categorie. Cartonasul va fi folosit pe parcursul ambelor zile de concurs. Cartonasele se vor preda la finalul primei zile de concurs si vor fi ridicate din nou a doua zi. Nepredarea cartonaselor conduce la excluderea din clasament a concurentului. Cartonasele de concurs vor fi predate si ridicate personal de catre participanti la secretariatul concursului, in baza semnaturii personale. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea acestora, in cazul in care semnatura participantului nu exista.

 

CALIFICARI
Boulder

 

Escalada


FINALA
INTRAREA ÎN FINALĂ

Calificarea în finală se realizează pe baza cumulării punctelor de la cele două probe – boulder și escaladă. Practic vor intra în finală primii 6 clasați (aceeași la boulder și la escaladă). În caz de egalitate pe locul 6 intră în finală toți cei clasați pe acest loc.

Boulder


Escalada

 

REALIZAREA CLASAMENTULUI


PENALIZARI

 

DESCALIFICARI (se aplica probei aferente):

 

CONTESTATII

 

AVERTISMENT

Practicarea escaladei sportive si a boulderingului implica o serie de riscuri care pot conduce la accidentari diverse, vatamare corporala grava sau moarte. Necunoasterea, nerespectarea sau ignorarea normelor de securitate si a tehnicilor de siguranta specifice acestui sport, pot conduce la accidente cu urmari deosebit de grave pentru cei implicati. Participantii la Vertical Step Maraton care au implinit varsta de 18 ani, isi asuma pe propria raspundere aceste riscuri pe toata durata desfasurarii acestui eveniment si sunt responsabili in totalitate de orice accident si urmarile acestuia, in care pot fi implicati (indiferent daca a fost provocat de catre ei sau nu).

In cazul minorilor, participarea le este permisa doar cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal si sub supravegherea acestora sau a unui antrenor/instructor imputernicit de catre acestia. Intreaga responsabilitate pentru siguranta minorilor pe durata desfasurarii Vertical Step Maraton revine in totalitate parintelui /tutorelui legal sau antrenorului/instructorului insotitor.

Alegerea coechipierului in cadrul sectiunii de escalada (cel care asigura cataratorul) este la latitudinea fiecarui participant. Atat cel care se catara, cat si cel care asigura, sunt singurii responsabili de eventualele incidente care pot aparea.

Pe durata competitiei, prizele de escalada se pot invarti (datorita fortei cu care sunt solicitate) sau rupe (datorita unor defecte de fabricatie). Organizatorii nu sunt responsabili pentru astfel de incidente si urmarile acestora (accidentarea, ranirea sau moartea celor implicati). Toate echipamentele, materialele sau prizele de escalada utilizate in sala de escalada Vertical Spirit, inclusiv in cadrul Vertical Step Maraton sunt achizitionate de la producatori atestati si utilizate cu respectarea normelor de siguranta si reglementarilor in vigoare.

 



VERTICAL STEP MARATON 2022
COMPETITION RULES


Vertical Step Maraton is a private competition for adults, which is organized according to its own rules, set by the organizers, and made public on the event's website.

We accept participants over age 12 to join the event in order to gain experience.

CATEGORIES

The Open category can be attended by anyone who wants and believes he has the adequate level for the category. Under-age athletes that are over age 12 can join this category only by filling out the “Minor Agreement Declaration”.
Only participants over age 16 can enter the final of the OPEN category.

The JUNIORS category will have its own ranking only if there are at least 10 female and 10 male participants. By the end of the competition, diplomas will be given to the competitors in the top places based on this ranking.
Junior participants are not included in the rankings made for the rookie category. They cannot participate either in two categories at the same time – Junior and Open.

Enrolling in one of these categories is a personal decision, but the organizers reserve the right not to accept the registration of a participant in a particular category if it is obvious that the participant does not meet the conditions in the previous paragraph.


SERIES

The participants will be divided into 3 series for each category.
The Open Male & Open Female categories will compete together, as well as the Rookie Male & Rookie Female categories.


COMPETITION SECTIONS

The following climbing sections will take place

For each category, the bouldering and sport climbing sections will be held on different days.
For the Open category, bouldering will be held on Day 1 and sport climbing on Day 2.
For the Rookie category, bouldering will be run on Day 2 and sport climbing on Day 1.


THE FINALS

The competition Finals will be organized only for the OPEN and ROOKIE categories.
Only competitors who are over 16 years old can enter the OPEN FINALS.
No FINALS are organized for the JUNIOR category (even if there are enough participants to complete a ranking). Also, the Junior category competitors cannot enter the ROOKIE finals.
Only athletes who participate in both bouldering and lead climbing sections, can qualify for the FINALS.


ROUTES EVIDENCE

Each participant will receive a card with the list of routes of his category, which includes both bouldering and lead routes. Cards will have different colors for each category. This card will be used during both contest days. Cards will be delivered at the end of the first day of the competition to the organizers and will be given back to the competitors the next day. Non delivery of the cards after the first day results in the competitor’s exclusion from the rankings. Cards will be delivered and picked up personally by the participants at the contest organizers' secretariat, with approval based on their signature. Organizers do not assume responsibility for their loss if the participant's signature does not exist.


QUALIFICATIONS

Boulder

 

Route Name

Points

Tr.1

10 points

Tr.2

20 points

Tr.3

30 points

Tr.4

40 points

Tr.5

50 points

Tr.6

60 points

Tr.7

70 points

Tr.8

80 points

Tr.9

90 points

Tr.10

100 points

Tr.11

110 points

Tr.12

120 points

Tr.13

130 points

Tr.14

140 points

Tr.15

150 points

Tr.16

160 points

Tr.17

170 points

Tr.18

180 points

Tr.19

190 points

Tr.20

200 points



The difficulty of the route increases according to its number, with Tr.1 being the easiest, and Tr.20 being the hardest.

For the routes climbed as a flash, there are bonus points (the score of the route plus ½ of this score, eg. for route number 5 completed flash, the competitor will receive 50 points + 25 points = 75 pts.) If the route has not been done flash, the number of attempts doesn’t matter.
The routes will be differentiated by the color of their holds. The initial mandatory holds (only hand-holds) will be marked, and the last hold of the route will be the “Top hold”.
If there are any restrictions for some routes, these will be presented in the previewing section.
Qualifications will take part in an “after-work” manner and the number of tries doesn’t matter.

Lead climbing

 

Route Name

Points

Tr.1

10 points

Tr.2

20 points

Tr.3

30 points

Tr.4

40 points

Tr.5

50 points

Tr.6

60 points

Tr.7

70 points

Tr.8

80 points

Tr.9

90 points

Tr.10

100 points

Tr.11

110 points

Tr.12

120 points

Tr.13

130 points

Tr.14

140 points



The difficulty of the route increases according to its number, with Tr.1 being the easiest, and Tr.20 being the hardest.

 

COMPETITION FINALS

Entering the Finals
Qualification to the finals is based on the total points collected from bouldering and lead climbing. The first 6 ranked competitors will enter the finals (same for bouldering and lead climbing). In case of a tie for 6th place, all those ranked in this place enter the final.

Bouldering


Lead Climbing


PENALTIES

In the Qualification of the sport climbing section, the ascent is not validated in the following situations:

In the Finals of the Lead climbing sections, penalties are applied in the following situations:

In the Qualification of the bouldering section, the ascent is not validated in the following situations:

DISQUALIFICATIONS (applicable to the related section)


RANKINGS


APPEALS

 

!!! WARNING !!!
Both sport climbing and bouldering involve taking risks, if climbers do not know, do not respect, or ignore safety rules specific to this sport and how to belay or climb in lead. Participants in this event who have reached the age of 18 have to assume these risks.
For underage participants, joining the event is allowed only with their parent's consent or a legal supervisor’s, under the supervision of a coach authorized by them.
The choice of belayer is up to each participant. The one who climbs, and the one who belays are solely responsible for any incidents that may occur.