English version here

REGULAMENT CONCURS

Regulamentul poate suferi modificari. Acestea vor fi anuntate cel mai tarziu pana la data de 15 noiembrie.

Categorii :

Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragraful anterior.

Pentru fiecare categorie in parte sectiunea de boulder si cea de escalada se vor desfasura in zile diferite, iar participantii vor fi impartiti in doua serii.  Categoriile Open Fete si Open Baieti vor evolua impreuna, la fel si categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti.

Fiecare dintre categoriile de mai sus va avea trasee distincte, care vor fi mentionate pe cartonase de culori diferite pentru fiecare categorie.

In cadrul Calificarilor la Boulder nu vor exista arbitrii pentru a nu se creea cozi la trasee. Dar, vom monta camere de luat vederi care vor inregistra in permanenta evolutia participantilor. Fiecare participant are obligatia de a trece pe fisa de concurs ora si minutul la care a parcurs fiecare bloc. In cazul in care parcurgerea unui anumit bloc de catre unul dintre participanti va fi contestata, inregistrarile vor fi folosite drept proba. Daca la ora si minutul mentionate pe fisa de concurs nu regasim parcurgerea traseului pe inregistrarea video, respectivul concurent va fi eliminat din competitie.

  • Calificari pentru sectiunea Boulder.  In etapa de calificari fiecare categorie va avea la dispozitie  20 de trasee, cu grade de dificultate variate de la foarte usor la foarte greu, tinandu-se cont de nivelul celor carora li se adreseaza. Fiecare categorie va avea trasee distincte, care vor fi mentionate pe cartonase de culori diferite. Pentru 15 trasee din cele 20 de trasee se vor acorda punctaje dupa cum urmeaza: tr.1 – 10 pct, tr.2 – 20 pct, tr.3 – 30 pct, tr.4 – 40 pct,…..tr.13 – 130 pct, tr.14 – 140 pct, tr.15 – 150 pct (1 cel mai usor, 2 urmatorul, pana la 15 – cel mai greu). Numarul de incercari la un traseu nu conteaza, ci doar reusita. Celelalte 5 trasee vor fi usoare, pentru incalzire si ele nu conteaza in clasament. EXCEPTIE: la categoria OPEN BAIETI se puncteaza in clasament toate cele 20 de trasee. Traseele vor fi pe culori, plecarea este marcata, ultima priza este top. Calificarile se vor derula in maniera “la lucru”.
  • Finala pentru sectiunea Boulder. Finala se va desfasura in maniera “la vedere”, in paralel pentru categoriile Open fete si Open baieti. Pentru categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti nu se va organiza finala. Numarul celor care acced in finala este de 6, atat pentru fete cat si pentru baieti. In caz de egalitate pe locul 6, in finala intra toti cei clasati pe acest loc. Vor fi 3 trasee pentru fiecare dintre aceste categorii. Finalistii vor avea la dispozitie 2 minute pentru vizualizarea fiecarui traseu. Dupa vizionare primul concurent va intra imediat la traseul 1. Concurentii au la dispozitie 3 minute pentru rezolvarea fiecarui traseu. In cazul in care un concurent rezolva unul dintre trasee in mai putin de 3 minute, va intra urmatorul concurent, fara a se astepta scurgerea celor 3 minute, doar daca si concurentul de la categoria care evolueaza in paralel si-a incheiat evolutia. Dupa ce toti concurentii evolueaza la primul traseu, intreaga grupa se muta la traseul 2. Pentru fiecare traseu din finala vor exista 2 bonusuri, avand punctaje dupa cum urmeaza: bonus 1 – 20 pct, bonus 2 – 75 pct. De asemenea, topul se va puncta cu 100 pct.  Pentru realizarea clasamentului conteaza:  1. numarul de topuri, 2. numarul de puncte cumulate prin bonusuri, 3. in caz de egalitate, numarul de incercari la respectivele bonusuri. In cazul in care un concurrent ajunge la top, dar nu il dubleaza primeste 100 pct. I se acorda TOP, doar in cazul in care il dubleaza.

Fiecare participant va primi un numar si un cartonas cu traseele aferente categoriei din care face parte, atat la boulder cat si la escalada. Cartonasele vor avea culori diferite pentru fiecare categorie. Cartonasul va fi folosit pe parcursul ambelor zile de concurs. Cartonasele se vor preda la finalul primei zile de concurs si vor fi ridicate din nou a doua zi. Nepredarea cartonaselor conduce la excluderea din clasament a concurentului.

Realizarea clasamentelor. Ordinea in clasament se va stabili pe baza punctajelor obtinute de fiecare concurent. Punctajul pentru un concurent se stabileste prin insumarea punctelor aferente traseelor realizate, flash sau la lucru. Se vor realiza atat clasamente separate pe cele doua sectiuni: bouldering si escalada, cat si clasamentul general al Maratonului prin cumularea punctajelor obtinute la cele doua probe. Pentru a intra in clasamentul general al Maratonului este obligatorie participarea la ambele probe. Clasamentele se vor realiza conform regulamentului IFSC.
Pentru categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti, clasamentul se va realiza pe baza rezultatelor obtinute in calificari.
Pentru categoriile Open Fete si Open Baieti, atat la sectiunea de boulder, cat si la cea de escalada clasamentul se va realiza dupa derularea Finalelor.  In caz de egalitate dupa desfasurarea Finalelor, pentru departajare se vor lua in considerare rezultatele din calificari. Similar se va proceda si pentru realizarea clasamentului Maratonului.

Participantii nu sunt obligati sa puncteze in clasament, insa aceasta nu ii scuteste de obligativitatea de a se inscrie si a plati taxa de participare.
Nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering  & escalada), dar taxa de participare va fi aceeasi.

Taxa de participare:  

!!! AVERTIZARE: practicarea escaladei sportive si a boulderingului presupune asumarea unor riscuri, in cazul in care practicantii nu cunosc, nu respecta sau ignora normele de securitate specifice acestui sport si modalitatea de asigurare a coechipierului  sau de parcurgere a traseelor de escalada sportiva in maniera cap de coarda. Participantii la acest eveniment care au implinit varsta de 18 ani isi asuma pe propria raspundere aceste riscuri. In cazul minorilor, participarea este permisa doar cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal si sub supravegherea acestora sau a unui antrenor imputernicit de catre acestia. Alegerea coechipierului in cadrul sectiunii de escalada (cel care asigura cataratorul) este la latitudinea fiecarui participant. Atat cel care se catara, cat si cel care asigura, sunt singurii responsabili de eventualele incidente care pot aparea.


COMPETITION RULES

Categories

Enrolling in one of these categories is the decision of anyone but the organizers reserve the right not to accept registration of participants in a particular category if it is obvious that the participant that does not meet the previous paragraph.

For both categories, the section of sport climbing  and bouldering  will be held on different days, and participants will be divided into two series. Categories Open Boys & Open Girls will compete toghter, as well as categories Rookie Boys & Rookie Girls.

For each categories will be diffrent routes.

For boulder qualification we will install cameras that will record everything. Each participant is required to pass on the card the hour and the minute for every route he/she send. For any contestation records will be used as evidence. If we don’t find the registration at the hour and minute mentioned on card, the competitor will be eliminated.

Qualification for the Boulder section:  For each category will be 20 routes, according to its level. For each category 15 routes will count for the ranking. Each participant will receive a list of routes according to the category which it belongs. Most of the routes will be different, but there will be some common routes for all categories. Routes will have different scores as follows: tr.1 - 10 points, tr.2 - 20 pts, tr.3 - 30 pts, tr.4 - 40 pts ... .. tr.15 - 150 pts (1 the most easy, 2 the next, up to 20 - the hardest). Qualifications will take part in “after work” manner and the number of tries doesn’t matter.
Finales for Boulder Section: Final will be held only for Master Girls  and Master Boys category in manner "on sight". For the Rookie Girls and  Rookie Boys, we don’t organize Final. The number of people who get into the final is 6 for girls and 6 for boys. There will be 3 routes for each of these categories. Finalists will have 6 minutes to view the 3 routes. After this, the first competitor will enter on the first route immediately. Competitors will have 3 minutes to solve each route. If a competitor solves one of the routes in less than 3 minutes, the next competitor will start climbing, only if the athlet is competing in parallel had finised his try as well. After all competitors finish the first route, the entire group moved to second route. Girls and boys will compete in parallel. For each boulder in the final there will be 2 bonuses, each one valued with: bonus 1 – 20 pts, bonus 2 – 75 pts. The top will value 100 pts. For the final ranking there will be evaluated 1. the number of tops, 2. the number of bonus points, 3. in case of draws, the number of tries for the bonuses. If a climber will get to the top but will not control it with both hands he will only get 100 points but no TOP.

Qualifications sport climbing section:  The climbing route should be climbed on lead. For Open Girls and Open Boys we’ll be setup 8 different sport climbing routes, and for Rookie Girls and Rookie Boys we’ll be setup 10 routes. For Open Girls & Open Boys, the routes will be the same, as well as for Rookie Girls & Rookie Boys. Qualifications will take place in the manner "after work". Routes will have different scores as follows: tr.1 - 10 points, tr.2 - 20 pts, tr.3 - 30 pts ... .. tr.8 - 80 pts and for Rookie will continue up to tr.10 – 100 pts (route 1 is the most easy, route 2 the next and so on) but for the routes realized flash, we will offer a bonus (the score of the route plus ½ of it – eg. for route number 5 made flash, the competitor will receive 50 points + 25 points = 75 pts.) If the route has not been done flash, the number of attempts doesn’t matter. For the bonus, it is imperative to have on the card the name of the belayer in clear and his/her signature. In case of dispute, the belayer will be called as a witness.

Quotations for the qualification routes

Finals  for sport climbing section. Finals will take part only for Master Girls and Master Boys categories and will be "on-sight". For Rookie Girls and Rookie Boys we don’t organize Final. The number of people who get into the final is 6 for girls and 6 for boys. It will be one route for each categories. Girls and boys will compete alternatively. It is compulsory to clip all the quickdraws else the climber will be stopped and disqualified. The final standings will be calculated accordingly tot he IFSC rules. If one or more climbers will have the same result in the final they will be ranked accordingly to 1. the results from qualifications, 2. the time needed to climb in the final.

Each participant will receive a number and a card with routes related to his category which includes both - boulder and lead routes. Cards will have different colors for each category. This card will be used during both days of competition. Cards will be delivered at the end of the first day of competition and will be raised again the next day. Nondelivery cards lead to the exclusion of the competitor rankings.

Ranking. There will be separate rankings for those two sections: bouldering and climbing, and also Marathon ranking by cumulating the scores obtained at those two sections. To enter into the ranking of Marathon is mandatory participation in both sections. Rankings will be done according to IFSC rules.

For Rookie Girls and Rookie Boys, ranking will be based on qualifications results.
For Master Girls and Master boys, (so for the boulder section and also for the sport climbing) the final ranking we’ll be realized after the Finals. In case of a tie after Finals, for tiebreaker will consider the results of Qualifications. Similarly it will proceed also for the  Marathon ranking.

Participation Fee:

  • 70 lei / 16 E   - for those who register on-line until 23rd of November, 24:00
  • 90 lei / 18 E   - for those who register on-line after 23rd of November or at the event

It isn’t mandatory participation in both sections, but the participation fee will be the same.

! WARNING: sport climbing and bouldering  involves taking risks, if practitioners do not know, do not respect or ignore safety rules specific to this sport and how to belay or climb in lead. Participants at this event who have reached age 18 can assume these risks. For the minors, the participation is allowed only with their parents consent or a legal supervisor, under the supervision of a coach authorized by them. The choice of the  climbing belayer is up to each participant. The one who climbs, and the one who belays  are solely responsible for any incidents that may occur.