English version here

REGULAMENT CONCURS

Categorii :

Inscrierea intr-una din aceste categorii este decizia fiecaruia, dar organizatorii isi rezerva dreptul de a nu accepta inscrierea unor participanti intr-o anumita categorie daca este evident faptul ca nu se respecta paragraful anterior.

Pentru fiecare categorie in parte sectiunea de boulder si cea de escalada se vor desfasura in zile diferite, iar participantii vor fi impartiti in doua serii.  Categoriile Open Fete si Open Baieti vor evolua impreuna, la fel si categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti.

Fiecare dintre categoriile de mai sus va avea trasee distincte, care vor fi mentionate pe cartonase de culori diferite pentru fiecare categorie.

In cadrul Calificarilor la Boulder nu vor exista arbitrii pentru a nu se creea cozi la trasee. Dar, vom monta camere de luat vederi care vor inregistra in permanenta evolutia participantilor. Fiecare participant are obligatia de a trece pe fisa de concurs ora si minutul la care a parcurs fiecare bloc. In cazul in care parcurgerea unui anumit bloc de catre unul dintre participanti va fi contestata, inregistrarile vor fi folosite drept proba. Daca la ora si minutul mentionate pe fisa de concurs nu regasim parcurgerea traseului pe inregistrarea video, respectivul concurent va fi eliminat din competitie.

  • Calificari pentru sectiunea Boulder.  In etapa de calificari fiecare categorie va avea la dispozitie 20 de trasee, cu grade de dificultate variate de la foarte usor la foarte greu, tinandu-se cont de nivelul celor carora li se adreseaza. Fiecare categorie va avea trasee distincte, care vor fi mentionate pe cartonase de culori diferite. Pentru 15 trasee din cele 20 de trasee se vor acorda punctaje dupa cum urmeaza: tr.1 – 10 pct, tr.2 – 20 pct, tr.3 – 30 pct, tr.4 – 40 pct,…..tr.13 – 130 pct, tr.14 – 140 pct, tr.15 – 150 pct (1 cel mai usor, 2 urmatorul, pana la 15 – cel mai greu).  Numarul de incercari la un traseu nu conteaza, ci doar reusita.Celelalte 5 trasee vor fi usoare, pentru incalzire si ele nu conteaza in clasament. Traseele vor fi pe culori, plecarea este marcata, ultima priza este top. Calificarile se vor derula in maniera “la lucru”.
  • Finala pentru sectiunea Boulder. Finala se va desfasura in maniera “la vedere”, in paralel pentru categoriile Open fete si Open baieti (pentru categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti se va organiza finala doar in caz de egalitate pe locul I). Numarul celor care acced in finala este de 6 atat pentru fete cat si pentru baieti. In caz de egalitate pe locul 6 in finala intra toti cei clasati pe acest loc. Vor fi 3 trasee pentru fiecare dintre aceste categorii. Finalistii vor avea la dispozitie 2 minute pentru vizualizarea fiecarui traseu. Dupa vizionare primul concurent va intra imediat la traseul 1. Concurentii au la dispozitie 3 minute pentru rezolvarea fiecarui traseu. In cazul in care un concurent rezolva unul dintre trasee in mai putin de 3 minute, va intra urmatorul concurent, fara a se astepta scurgerea celor 3 minute, doar daca si concurentul de la categoria care evolueaza in paralel si-a incheiat evolutia. Dupa ce toti concurentii evolueaza la primul traseu, intreaga grupa se muta la traseul 2. Pentru realizarea clasamentului conteaza: 1.numarul de topuri, 2. Numarul de incercari la top, 3. Numarul de prize.

Fiecare participant va primi un numar si un cartonas cu traseele aferente categoriei din care face parte, atat la boulder cat si la escalada. Cartonasele vor avea culori diferite pentru fiecare categorie. Cartonasul va fi folosit pe parcursul ambelor zile de concurs.

Realizarea clasamentelor. Ordinea in clasament se va stabili pe baza punctajelor obtinute de fiecare concurent. Punctajul pentru un concurent se stabileste prin insumarea punctelor aferente traseelor realizate, flash sau la lucru. Se vor realiza atat clasamente separate pe cele doua sectiuni: bouldering si escalada, cat si clasamentul general al Maratonului prin cumularea punctajelor obtinute la cele doua probe. Pentru a intra in clasamentul general al Maratonului este obligatorie participarea la ambele probe. Clasamentele se vor realiza conform regulamentului IFSC.
Pentru categoriile Rookie Fete si Rookie Baieti, clasamentul se va realiza pe baza rezultatelor obtinute in calificari. In caz de egalitate pentru locul I, atat la proba de escalada cat si la cea de boulder, se va organiza finala.
Pentru categoriile Open Fete si Open Baieti, atat la sectiunea de boulder, cat si la cea de escalada clasamentul se va realiza dupa derularea Finalelor.  In caz de egalitate dupa desfasurarea Finalelor, pentru departajare se vor lua in considerare rezultatele din calificari. Similar se va proceda si pentru realizarea clasamentului Maratonului.

Premiile aferente clasamentului general (boulder + escalada) :

Open Baieti
Loc 1 – 600 lei
Loc 2 – 450 lei
Loc 3 – 300 lei
Locurile 4, 5, 6  premii in produse

Open Fete
Loc 1 – 450 lei
Loc 2 – 350 lei
Loc 3 – 250 lei
Locurile 4, 5, 6 premii in produse

Rookie Baieti
Locurile 1, 2, 3 - premii in bani
Locurile 4, 5, 6 - premii in produse

Rookie Fete
Locurile 1, 2, 3 - premii in bani
Locurile 4, 5, 6 - premii in produse

Se vor realiza si clasamente separate pentru probele de escalada si boulder, iar primii clasati vor fi rasplatiti cu diplome.

Participantii nu sunt obligati sa puncteze in clasament, insa aceasta nu ii scuteste de obligativitatea de a se inscrie si a plati taxa de participare. De asemenea nu este obligatorie participarea la ambele probe (bouldering  & escalada), insa taxa de inscriere este aceeasi.

Taxa de participare:  
65 lei – pentru cei care se inscriu on-line
90 lei – pentru cei care se inscriu la fata locului

IMPORTANT

!!! AVERTIZARE: practicarea escaladei sportive si a boulderingului presupune asumarea unor riscuri, in cazul in care practicantii nu cunosc, nu respecta sau ignora normele de securitate specifice acestui sport si modalitatea de asigurare a coechipierului  sau de parcurgere a traseelor de escalada sportiva in maniera cap de coarda. Participantii la acest eveniment care au implinit varsta de 18 ani isi asuma pe propria raspundere aceste riscuri. In cazul minorilor participarea este permisa doar cu acordul scris al parintilor sau tutorelui legal si sub supravegherea acestora sau a unui antrenor imputernicit de catre acestia. Alegerea coechipierului in cadrul sectiunii de escalada (cel care asigura cataratorul) este la latitudinea fiecarui participant. Atat cel care se catara, cat si cel care asigura, sunt singurii responsabili de eventualele incidente care pot aparea.


COMPETITION RULES

Categories

Enrolling in one of these categories is the decision of anyone but the organizers reserve the right not to accept registration of participants in a particular category if it is obvious that the participant that does not meet the previous paragraph.

For both categories, the section of sport climbing  and bouldering  will be held on different days, and participants will be divided into two series. Categories Open Boys & Open Girls will compete toghter, as well as categories Rookie Boys & Rookie Girls.

For each categories will be diffrent routes.

Qualification for the Boulder section:  Each category will have access to a number of 20 bouldering routes with difficulty grades from extremely easy to hard, accordingly to the level declared during the registration. Each category will have its own routes mentioned with different colors. For 15 from the 20 proposed routes, the scoring will be calculated accordingly to the following scheme (tr.1 – 10 pct, tr.2 – 20 pct, tr.3 – 30 pct, tr.4 – 40 pct,…..tr.13 – 130 pct, tr.14 – 140 pct, tr.15 – 150 pct (1 being the easiest, 2 next, up to15 – the hardest). The number of tries is irrelevant. 5 routes will be easy, marked for warm up and they will not be scored. All the holds in the route will use the same color, with the start being clearly marked and the last hold will be considered as top. The qualifications will be performed in the "after work" mode.
Finales for Boulder Section: Final will be held only for Master Girls  and Master Boys category in manner "on sight" (for the Rookie Girls and  Rookie Boys, the  final will take place only in case of draw). The number of people who get into the final is 6 for girls and 8 for boys. There will be 3 routes for each of these categories. Finalists will have 6 minutes to view the 3 routes. After this, the first competitor will enter on the first route immediately. Competitors will have 3 minutes to solve each route. If a competitor solves one of the routes in less than 3 minutes, the next competitor will start climbing, only if the athlet is competing in parallel had finised his try as well. After all competitors finish the first route, the entire group moved to second route. Girls and boys will compete in parallel. For ranking it counts: 1. number of tops, 2. number of tries, 3. number of holds.

Qualifications sport climbing section:  The climbing route should be climbed on lead. For Open Girls and Open Boys we’ll be setup 8 different  sport climbing routes, and for Rookie Girls and Rookie Boys we’ll be setup 10 routes.  For Open Girls & Open Boys, the routes will be the same, as well as for Rookie Girls & Rookie Boys. Qualifications will take place in the manner "after work". Routes will have different scores as follows: tr.1 - 10 points, tr.2 - 20 pts, tr.3 - 30 pts ... ..  tr.8 - 80 pts and for Rookie will continue up to tr.10 – 100 pts (route 1 is the most easy, route 2 the next and so on) but for the routes realized flash, we will offer a bonus (a certain number of points compared to the routes finalized in several attempts).

Finals  for sport climbing section. Finals will take part  only for Master Girls and Master Boys categories and will be "on-sight" (for Rookie Girls and Rookie Boys categories, the final will be held only in case of a tie). The number of people who get into the final is 6 for girls and 6 for boys. It will be one route for each categories. Girls and boys will compete alternatively.

Ranking. There will be separate rankings for those two sections: bouldering and climbing, and also Marathon ranking by cumulating the scores obtained at those two sections. To enter into the ranking of Marathon is mandatory participation in both sections. Rankings will be done according to IFSC rules.

For Rookie Girls and Rookie Boys, ranking will be based on qualifications results. In case of a tie for the first place (both for boulder and sport climbing section) we will organize Finals.
For Master Girls and Master boys, (so for the boulder section and also for the sport climbing) the final ranking we’ll be realized after the Finals. In case of a tie after Finals, for tiebreaker will consider the results of Qualifications. Similarly it will proceed also for the  Marathon ranking.

REWARDS for general ranking (bouldering  & sport climbing) :

MAN Open

WOMEN Open

1-st Place – 600 lei
2-nd Place– 450 lei
3-rd Place– 300 lei
4, 5 and 6 Places - products prizes

1-st Place – 450 lei
2-nd Place– 350 lei
3-rd Place– 250 lei
4, 5 and 6 Places  - products prizes

Man Rookie
Prizes for 1st, 2nd, 3rd places - money
4, 5 and 6 Places - products prizes

Rookie Fete
Prizes for 1st, 2nd, 3rd places - money
4, 5 and 6 Places - products prizes

We will make separate rankings for climbing and boulder sections, and the top finishers will be rewarded with diplomas

Also we will offer diplomas up to the 5th place for all categories, separately for each section, and also for Marathon rank.

Participation Fee:
65 lei / 15 E   - for those who register on-line

90 lei / 20 E – for those who register on sight

!!! IMPORTANT

! WARNING: sport climbing and bouldering  involves taking risks, if practitioners do not know, do not respect or ignore safety rules specific to this sport and how to belay or climb in lead. Participants at this event who have reached age 18 can assume these risks. For the minors, the participation is allowed only with their parents consent or a legal supervisor, under the supervision of a coach authorized by them. The choice of the  climbing belayer is up to each participant. The one who climbs, and the one who belays  are solely responsible for any incidents that may occur.